Hur du använder Lens-in® / How to use Lens-in®/ Instrucciones de uso Lens-in®

Demofilmer

https://youtu.be/ZRKMtHBC1jY

https://youtu.be/E2_66a7sgTo

https://youtu.be/EiT0v0Zh_Is

 

BRUKSANVISNING Lens-in®

1.Tvätta händerna noga och ställ dig framför en spegel.
2. Placera linsen på den kupade delen på verktyget.
3. Håll i verktygets skaft och använd din andra hand till att öppna upp ögonlocket, om det behövs.
4. Applicera linsen direkt på ögat.

Verktyget får inte rengöras i vatten, använd istället din linsvätska och låt verktyget lufttorka.

Låna ej ut verktyget till andra personer.

För bästa hygien  byt verktyg med jämna mellanrum, till exempel när du byter linsetui eller köper ny linsvätska.

 

 

 

INSTRUCTIONS  Lens-in®

  1. Wash your hands carefully and position yourself in front of a mirror.
  2. Place the contact lens on the cupped part of the tool
  3. Hold the handle of the tool and use your free hand to open up the eyelid, if needed.
  4. Apply the contact lens directly on the eye.

The tool should not be cleaned with water, instead use contact solution and let the tool to air dry.

Do not lend your tool to others.

For best hygiene change tool periodically. For example when you change lens case or buy new contact solution.

 

 

Instrucciones de uso Lens-in®

  1. Lavarse las manos cuidadosamente y pararse frente al espejo
  2. Colocar la lente del lado cóncavo en el instrumento
  3. Tomar el instrumento por su mango y usar la otra mano para abrir el parpado si es necesario
  4. Aplicar la lente directamente en el ojo

El instrumento no debe ser lavado con agua.

En su lugar use el liquido de la lente y deje que el instrumento se seque al aire

No preste el instrumento a otras personas.

Para mantener la higiene cambie el instrumento con cierta regularidad,

por ejemplo cuando cambie el estuche o cuando compre nuevo liquido para las lentes.”