Lens-out

Lens-out är ett fantastiskt hjälpmedel som underlättar för dig att ta ur dina linser.

Har du problem med att ta ur dina konaktlinser? 

  • Om du har långa naglar, där risken finns att skada ögat med naglarna.
  • Grova fingrar som känns alldeles för stora för att kunna få ut linserna.
  • Ett sår på ett finger kanske hindrar att ta ut linserna.

Det finns andra anledningar till att använda hjälpmedel för att ta ur sina linser. Det är vanligt att man tycker att det är väldigt olustigt att peta med fingrarna på och vid ögonen.

Föräldrar som har barn som behöver ofta hjälp med linser. Det gäller barn från bebisar och upp i ålder tills de klarar det själva. I de fallen kan med fördel använda Lens-out.