Användarinstruktioner

DEMOFILMER

https://youtu.be/ZRKMtHBC1jY

https://youtu.be/E2_66a7sgTo

https://youtu.be/EiT0v0Zh_Is

 

BRUKSANVISNING Lens-in®

Sätta in kontaktlinser

1.Tvätta händerna noga och ställ dig framför en spegel.
2. Placera linsen på den kupade delen på verktyget.
3. Håll i verktygets skaft och använd din andra hand till att öppna upp ögonlocket, om det behövs.
4. Applicera linsen direkt på ögat.

Verktyget får inte rengöras i vatten, använd istället din linsvätska och låt verktyget lufttorka.

Låna ej ut verktyget till andra personer.

För bästa hygien  byt verktyg med jämna mellanrum, till exempel när du byter linsetui eller köper ny linsvätska.

 

INSTRUCTIONS  Lens-in®

  1. Wash your hands carefully and position yourself in front of a mirror.
  2. Place the contact lens on the cupped part of the tool
  3. Hold the handle of the tool and use your free hand to open up the eyelid, if needed.
  4. Apply the contact lens directly on the eye.


Ta ut kontaktlinser

  • Detta är ett specialverktyg för att ta ut mjuka kontaktlinser. Använd inget annat verktyg för att ta ut linser.
  • Kontrolera att du verkligen har en kontaktlins insatt innan du använder verktyget.
  • Kontrolera att dom mjuka ändarna sitter på sin plats.
  • Lägg dom mjuka delarna av verktyget försiktigt mot linsens ytterkant.               
  •  Tryck ihop ändarna på verktyget och ta ut linsen.
  • Om linsen inte lossar efter några försök ta kontakt med din optiker.